Utevärlden AB -  Storgatan 13 - 34332 Älmhult                070-39 49 075       070 - 26 57 265                info@utevarlden.se
Copyright 2010-2011 Utevärlden AB. Alla rättigheter förbehålls
Innehållet på domänen www.utevarlden.se  är copyright skyddat. Allt material så som bilder, texter, logotyper är copyright skyddade enligt upphovsrättslagen. Att kopiera, duplicera eller på annat sätt ta information från denna domänen eller andra domäner som innehas eller disponeras av Utevärlden AB, samt annat marknadsföringsmaterial är strikt förbjudet. Innehållet kan även innehålla skyddat material som vi har tillstånd från innehavaren av de elementen att publicera. Materialet får utan förbehåll inte heller i enlighet med detta vidare publiceras utan skriftligt godkännande av Utevärlden AB.

Finner vi hela eller delar av plagierat material som vidare publicerats utan skriftligt tillstånd enl ovan som kan kopplas till Utevärlden AB  kommer vi att direkt debitera den fysiska eller juridiska personen som kan kopplas till publikationen, kopieringen eller på annat sätt duplicerat ovanstående material enl följande:

Överträdelse av copyright skydd - 4995 SEK + moms
Faktura 10 dagar netto
Dröjsmålsränta  f.n 25%

Utöver detta ska allt material och hänvisning till Utevärlden AB eller dess marknadsföringsmaterial så som webplats, kataloger, broschyrer eller dyl omedelbart tas bort, kasseras eller på annat sätt förstöras.

För varje 10 dagars period som överskrids och där materialet fortfarande finns allmänt tillgängligt  från förfallodatumet på den första fakturan kommer ytterligare faktura att utställas med en kostnad av: 1000 SEK + moms med samma fakturavillkor som ovanstående faktura. Denna faktura avser då vidare överträdelser av denna copyright.

Endast specifikt skriftligt godkännande, på speciellt utformat copyright avtal mellan Utevärlden AB och den fysiska eller juridiska personen som avser nyttja informationen, av firmatecknare för Utevärlden AB samt firmatecknare/fysisk person hos nyttjaren kan häva denna copyright.

Utvärlden AB är registrerat aktiebolag med organisationsnummer: 556807-2200

Inga andra avtal förutom ovan nämda specifika avtal med Utevärlden AB kan häva denna copyright klausul.


English version of above copyright clause is available upon request


Copyright 2010-2011 Utevärlden AB. Alla rättigheter förbehålls - Villkor